top of page
  • Writer's pictureEvita Ozoliņa

Vai izteikti jutīgi cilvēki ir narcisi?

Updated: Mar 27

Kas ir izteikts jutīgums?


Izteikts jutīgums (sensoriskās apstrādes jutīgums) ir iedzimta temperamenta iezīme. Izteikti jutīgi indivīdi (IJI) pastiprināti uztver un padziļināti apstrādā dažāda veida sensorisko informāciju – gan fiziskos stimulus (skaņa, gaisma, tekstūra utt.), gan sociālos stimulus (cilvēku garastāvoklis, ķermeņa valoda, balss tonis utt.). Tas var izpausties dažādi: piemēram, kolēģim šodien ir slikts garastāvoklis, tāpēc IJI var nolemt labāk viņu lieki netraucēt; telpā ir pārāk spilgts apgaismojums, tāpēc IJI aizver žalūzijas, lai sev radītu komfortablus darba apstākļus; kolēģi Zoom sapulces laikā novēršas, kas IJI rada trauksmi, tāpēc viņš/a negaidīti maina sarunas tēmu, lai pievērstu kolēģu uzmanību utt. IJI ātri pārsātinās no apkārtējās vides un augstu novērtē iespējas pavadīt laiku vienatnē, lai atgūtu spēkus. IJI ir izteikti empātiski, viņi līdzpārdzīvo par citu cilvēku veiksmēm un neveiksmēm, viņiem ir tuva māksla un kultūra, viņi nereti uzskata, ka māksla dažādās tās izpausmēs bagātina viņu iekšējo pasauli. Tas, cik lielā mērā minētās pazīmes ir izteiktas, ir atkarīgs no katra cilvēka individuālās bērnības pieredzes, jeb t.s. diferencētās uzņēmības (differential susceptibility).


Kas ir narcisms?


Narcisms ir personības traucējums, kas ir veidojies un attīstījies laika gaitā cilvēka mijiedarbībā ar

apkārtējo vidi. Interesanti, ka lielākā vai mazākā mērā atsevišķas narcisma iezīmes piemīt ikvienam no mums! Veselīgs narcisms apzīmē pašcieņu, prasmi novilkt veselīgas robežas attiecībās ar līdzcilvēkiem, spēju novērtēt savus un citu sasniegumus, kā arī adekvātu pašvērtējuma sajūtu, kas cilvēkam netraucē, veicot ikdienas funkcijas un mijiedarbojoties ar līdzcilvēkiem. Taču tad, ja narcisms kļūst traucējošs un neveselīgi ietekmē paša indivīda un/vai līdzcilvēku dzīves kvalitāti, ārsts speciālists – psihiatrs – var uzstādīt diagnozi „narcistiski personības traucējumi”.


Caligor et al. (2015) detalizētā pētījumā par narcistiskiem personības traucējumiem izšķir divus galvenos narcisma paveidus:

1) Patoloģisks narcisms (grandiose narcissism, pathological narcissism) izpaužas kā atklāta sevis

pielīdzināšana ideālam, vēlme atrasties uzmanības centrā, tieksme pēc nepārtrauktas apbrīnas,

„bieza āda” attiecībā uz kritiku, augstprātība un pārspīlēti augsts pašvērtējums, ko nepavada

trauksme vai nedrošība. Patoloģiski narcisi var būt sabiedrības dvēseles, taču viņi pavirši izturas

pret apkārtējiem, prioritizējot tikai savas vajadzības un intreses, kā arī nereti izmanto cilvēkus,

lai gūtu sev labumu.


2) „Slēptais” narcisms (covert narcissism) ir pasīvi-agresīvs narcisma paveids, kas izpaužas kā viegla ievainojamība, trauksmainība, izteikts jūtīgums uz kritiku, ko pavada hroniska skaudība un

nepārtraukta sevis salīdzināšana ar apkārtējiem. Sabiedrībā šie cilvēki izskatās kautrīgi, bikli un

izteikti jūtīgi reaģē uz sīkumiem, taču patiesībā idealizē sevi un noniecina apkārtējos.

Kas kopīgs izteiktam jutīgumam un „slēptajam” narcismam?


Izteikti jutīgi cilvēki nereti izmanto tādus pašus pašregulācijas mehānismus kā cilvēki, kam piemīt „slēptais” narcisms, piemēram, viņi izjūt trauksmi, atrodoties uzmanības centrā, viņiem piemīt izteikts jutīgums uz sociālajiem stimuliem (atkarība no atzinības, bailes no kritikas un/vai nespēja veselīgi uztvert kritiku) , kā arī izvairīšanās no konkrētām vietām, cilvēkiem vai darbībām, lai mazinātu diskomfortu. Kaut arī IJI nav raksturīgi publiski izteikt savu viedokli un neapmierinātību, ir izņēmumi, kas nekautrējas publiski izteikties, ka „pasaule nav radīta izteikti jutīgiem cilvēkiem, taču tai vajadzētu tādai būt”. Diemžēl, tas izklausās pēc sevis idealizācijas. Īpaši “trausliem” cilvēkiem, kuriem ir pārspīlēta tieksme izvairīties no jebkāda veida diskomforta, ir lielāka varbūtība „sasirgt” ar „slēpto” narcismu tieši tāpēc, ka viņi daudz jūtīgāk reaģē uz apkārtējo vidi.

To, galvenokārt, ietekmē negatīva bērnības pieredze (piemēram, nepatīkamas atmiņas, pagātnes

trauma, utt.).


Ar ko atšķiras izteikts jutīgums no narcisma?


1. Izteikts jutīgums ir iedzimts. To nosaka ģenētiskie faktori, nevis dzīves kvalitāte. Narcisms ir

personības iezīmju kopums, kuras attīstījušās un nostabilizējušās dzīves laikā.


2. Kā zināms, izteikts jutīgums piemīt aptuveni 20% pasaules iedzīvotāju (Aron et al., 2005), taču

narcistiski personības traucējumi raksturīgi līdz 5.3% pasaules iedzīvotāju (Caligor et al., 2015).

Nav izslēgts, ka atsevišķiem izteikti jutīgiem indivīdiem var tikt diagnosticēti narcistiski personības

traucējumi, taču starp šiem jēdzieniem nekādā ziņā nevar likt vienādības zīmi.


3. Vairākos pētījumos (piem., Aron et al., 2005; Belsky et al., 2009; Ellis et al., 2006; Pluess & Belsky, 2013) pierādīts, ka, uzaugot labvēlīgā, atbalstošā vidē, izteikti jutīgi indivīdi gūst daudz

labākus rezultātus, bet nelabvēlīga bērnības pieredze atstāj tālejošas negatīvas sekas (t.sk.,

tendenci attīstīt narcismu). To sauc par diferencēto uzņēmību un tai ir izšķiroša nozīme cilvēku

rīcībai un uzvedībai dažādās situācijās. Nelabvēlīga bērnības pieredze paaugstina IJI risku attīstīt

„slēpto” narcismu.


4. Sensoriskās apstrādes jutīgums jeb izteikts jutīgums nav medicīniski diagnosticējams

traucējums, bet gan neiroloģiskās daudzveidības piemērs. Narcistiski personības traucējumi ir

medicīniska diagnoze, ko apstiprina ārsts.


Raksts tapis sadarbībā ar PhD., Inesi Elsiņu.


Avoti:

1. Aron, E. Research: High Sensitivity Wrongly Identified with Narcissism, Plus Studies on Parenting

Applied to Managing and Caregiving. Comfort Zone blog article (22.08.2022)

https://hsperson.com/more-research-high-sensitivity-does-not-overlap-with-narcissism-but-we-

are-not-perfect-parents-managers-either/

2. Caligor, E., Levy, K. N., Yeomans, F. E. (2015) Narcissistic Personality Disorder: Diagnostic and

Clinical Challenges. The American Journal of Psychiatry, 172 (5): 415–22.

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2014.14060723#pane-pcw-references

3. Ellwood, B. Study Suggests That Highly Sensitive Persons Exhibit Characterisitcs of Vunerable

Narcissism (16.08.2022)

https://www.psypost.org/2022/08/study-suggests-that-highly-sensitive-persons-exhibit-

characteristics-of-vulnerable-narcissism-63733

4. Jauk, E., Knödler, M., Frenzel, J., & Kanske, P. (2022) Do highly sensitive persons display

hypersensitive narcissism? Similarities and differences in the nomological networks of sensory

processing sensitivity and vulnerable narcissism. Journal of Clinical Psychology, 1-27.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.23406

5. Kaufman, S.B. Is There a Link Between High Sensitivity and Narcissism? (15.08.2022)

https://www.psychologytoday.com/us/blog/beautiful-minds/202208/is-there-link-between-

high-sensitivity-and-narcissism

3 views0 comments

Comentários


bottom of page