top of page

Mans
     stāsts

foto_LaumaKalnina-3481.jpg

"Mana padziļinātā profesionālā interese ir darbs ar cilvēkiem ar izteiktu jutīgumu, sensorisko apstrādes jutīgumu (angl.- highly sensitive persons, sensory processing sensitivity)"

Savā privātpraksē kopš 2018. gada strādāju ar klientiem un viņu komandām kā klīniskā un veselības psiholoģe, koučs, dialektiskās uzvedības terapijas speciāliste, grupu un semināru vadītāja.

Iepriekš mana profesionālā pieredze ir bijusi saistīta ar personāla un pārmaiņu vadību, personāla atlasi un novērtēšanu starptautiskos uzņēmumos (pakalpojumu, automobiļu un farmācijas nozarēs).

 

Ikdienā ar klientiem strādāju gan individuāli, gan grupās.

 

Sadarbojos ar dažādu nozaru valsts un privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām.

 

Atbalstu un palīdzu risināt klientiem aktuālus jautājumus personāla vadības jomā (darbinieku novērtēšana, saliedēšana, prasmju treniņu vadīšana, aprūpētā darba devēja uzteikuma nodrošināšana), vadu individuālās koučinga sesijas, veicu psiholoģisko konsultēšanu (emociju regulācija, efektīva komunikācija, veselīgas robežas (izdegšanas un ņirgāšanās (mobinga) profilakse) un nodrošinu psiholoģisko izpēti.

 

Mana padziļinātā profesionālā interese ir darbs ar cilvēkiem ar izteiktu jutīgumu, sensorisko apstrādes jutīgumu (angl.- highly sensitive persons, sensory processing sensitivity).

Manas darba valodas: latviešu un angļu.

Mana kvalifikācija

 • Dialektiskās uzvedības terapija. (British Isles DBT Training, 2024).

 • Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās un veselības psiholoģijas apakšnozarē. (LU, 2021; Reģ.Nr. psihologu reģistrā: 3001365).

 • Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā. (RSEBAA, 2007).

 • Akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā. (RPIVA, 2004).

Grupu vadīšanai vecākiem

 • "Bērna emocionālā audzināšana" vecāku programmas vadīšana.         (LU, 2021).

 • "Ceļvedis, audzinot pusaudzi" vecāku programmas vadīšana. (Nodibinājums “Centrs Dardedze”, 2021).

Uzņēmumiem

 • AON Assessment novērtēšanas rīku administrēšana.                            (UAB Consulens, 2021).

 • Koučinga teorija un prakse.                                                            (Coaching Essentials, theoretical and experiential 90 hours coach training, ICF ACSTH, Coaching Development Ltd, 2019).

Kursi un semināri

 • Psihoonkoloģija. (Dr. A.Kasianoss & RSU, 2023).

 • Ēšanas traucējumi. (Mg.psych. I.Lapsiņa & Exploro SIA, 2023).

 • Psihoterapija izteikti jutīgiem cilvēkiem. (Ph.D., E.N.Aron, 2022).

 • Psihoaktīvās vielas un jauniešu atkarība. (Dr. Ļ.Poluņins & PPC, 2022).

 • Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem. (Nodibinājums “Centrs Dardedze”, 2019).

 • Bērnu tiesību aizsardzība. (LPMC, 2019).

Vairāk par manu pieredzi un kvalifikāciju

uzzini te

bottom of page